top of page

Khaan Tower

Төслийн нэр: Хаан Тауэр
Захиалагч тал: Хаан Банк, Хурп Грүпп ХХК

Хийж гүйцэтгэсэн ажил:

- Зураг төсөл

- 0.4 кВ-н хуваарилах байгууламж угсралт суурилуулалт

- Busway систем

- Дотор цахилгаан хангамж

- Гадна гэрэлтүүлэг

- Аянга хамгаалагч, газардуулга

- BMS /Барилгын нэгдсэн удирдлагын систем/


200

Захиалагч

2020.Jan.2

Хугцаа

Байршил

Project Gallery

bottom of page